Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Kommunikationsstöd

Kommunikatörerna ger stöd i kommunikationsfrågor till medarbetare och chefer. Kontakta i första hand den kommunikatör som är kopplad till din avdelning.

Kontakt

Malin Sandström
kommunikationschef