Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Vart överklagas ett beslut att inte lämna ut handling?

Se rutin Utlämnande av allmän handling.

  • Beslut att lämna ut begärd handling eller uppgift kan inte överklagas.
  • Beslut att inte lämna ut uppgift ur allmän handling kan inte överklagas (RÅ81 2:45 I). OBS att man måste vara säker på att det bara var uppgifterna som begärdes och att klaganden inte vill ha ut handlingarna.
  • Övriga avslagsbeslut, det vill säga beslut att inte lämna ut allmän handling, eller att bara lämna ut del av begärd handling, överklagas hos kammarrätt (6 kap 8 § OSL). Detsamma gäller om handlingen lämnats ut med förbehåll. Mall för avslag finns i Miljöreda.