Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Om begärda handlingar finns tillgängliga kostnadsfritt på webben, kan vi då vägra lämna ut dem och påverkar det beräkningen av kopieringsavgiften?

Nej:


Skyldigheten att lämna ut handlingarna finns i alla fall.

Handlingar som finns tillgängliga på internet får inte räknas av från de avgiftsfria kopior som enskild har rätt till (JO, 2010-06-15, dnr 6853-2009)