Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Hur snabbt måste en allmän handling lämnas ut?

På plats (på förvaltningen) utan avgift: Genast eller så snart det är möjligt (2 kap. 12 § TF).


Mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut: Skyndsamt (2 kap. 13 § TF).
Besked ska normalt lämnas redan samma dag som en begäran har gjorts. Någon eller några dagars fördröjning kan dock godtas om en sådan fördröjning är nödvändig för att myndigheten ska kunna ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig. Visst ytterligare dröjsmål är ofrånkomligt och godtagbart om framställningen avser eller fordrar genomgång av ett omfattande material - sökanden ska då underrättas om det.