Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Har en enskild rätt till tillträde till arkivet för att göra egna efterforskningar av handlingar?

Nej:
Myndigheten bedömer om det är lämpligt och det är inget beslut som kan överklagas. (Regeringsrätten, RÅ 80 2:42)

Var uppmärksam på att det kan finnas sekretessbelagt material i arkivet.
Den som låter en enskild få tillträde till arkivet ansvarar också för lämplig övervakning, för att säkerställa att handlingar inte förstörs, förkommer, sorteras fel eller förvanskas.