Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Har en enskild rätt att gå runt på kontoret för att efterforska allmänna handlingar?

Nej: Myndigheten bedömer var på myndigheten man har rätt att ta del av allmän handling och tar då handlingen dit. Det är inget beslut som kan överklagas.
Var uppmärksam på att det kan finnas sekretessbelagt material i akter. Den som låter en enskild få tillgång till akthandlingar ansvarar också för lämplig övervakning, för att säkerställa att allmänna handlingar inte förstörs, förkommer, sorteras fel eller förvanskas.