Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Vanliga frågor

Här har vi samlat svar på vanliga juridiska frågor: om sekretess, utlämnande av handlingar, sekretess, vad som gäller vid tolk och översättning, om vite med mera.

Sekretess, utlämnande och gallring

Kompletterar  informationen i våra rutiner och sidan Dokument- och ärendehantering.

Om gallring

 • Får man gallra kopior och sådant ur akten innan kopiering till den som begärt handlingar? Svar
 • Får man skicka tillbaka ett diariefört brev eller annat till avsändaren? Svar


Om utlämnande av handlingar

 • När kan vi lämna ut ett tjänsteutlåtande och/eller miljönämndens beslut? Svar
 • Om begärda handlingar finns tillgängliga kostnadsfritt på webben, kan vi då vägra lämna ut dem och påverkar det beräkningen av kopieringsavgiften? Svar
 • Har en enskild person rätt att få kopia av en ADB-upptagning (CD, Miljöreda etcetera) eller en karta, bild, ritning och dylikt? Svar
 • Har en enskild rätt att få handlingar skickade via telefax eller e-post? Svar
 • Kan man lämna ut personuppgifter, strider inte det mot personuppgiftslagen dataskyddsförordningen (GDPR)? Svar
 • En person vill ha en sammanställning av uppgifter ur ett stort antal allmänna handlingar. Vad gäller? Kan vi vägra att göra sammanställningen? Svar
 • Är tjänstepersoners e-post och sms i tjänstemobilen allmän handling? Hur är det med deras mejladresser? Svar
 • Kan man vägra skicka begärda kopior och istället hänvisa till att den som vill ha dem (eller se dem) måste komma till kontoret för att ta del av dem? Svar
 • Är man skyldig att låna ut originalhandlingarna? Svar
 • Går det att vara anonym när man anmäler ett klagomål till förvaltningen? Kan förvaltningen då vägra att lämna ut uppgifter om den anonyme till andra? Svar
 • Har en person rätt att läsa direkt i Miljöreda, det vill säga använda och läsa i en av myndighetens datorer? Miljöreda är ju ett diarium och därmed allmän handling i sig. Svar
 • Hur snabbt måste en allmän handling lämnas ut? Svar
 • Har en enskild rätt att gå runt på kontoret för att efterforska allmänna handlingar? Svar
 • Har en enskild rätt till tillträde till arkivet för att göra egna efterforskningar av handlingar? Svar
 • När får du fråga vem som vill ha ut handlingen och varför? SvarOm att inte lämna ut handling eller uppgift

 • Vart överklagas ett beslut att inte lämna ut handling? Svar
 • Om man avslår en begäran om att få ut handlingar, måste man då fatta ett formellt beslut mot en som är anonym ? Svar