Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Dokumentation

Miljöförvaltningens samlade dokumentation och rutiner. Denna lista har vi för att ha ordning på hur och var vi hanterar uppgifter som rör personuppgifter.


• Register över personuppgiftsbehandlingar
• Arkivredovisning
• Riktlinjer för behandling av personuppgifter i Malmö stad
• Rutin för tillmötesgående av de registrerades rättigheter
• Mall för registerutdrag
• Skydd för personuppgifter i Miljöreda
• Incidenthantering
• Mall för information som ska tillhandahållas om personuppgifterna samlas in från den registrerade (art 13)
• Mall för information som ska tillhandahållas om personuppgifterna inte har erhållits från den registrerade (art 14)
• Mall för biträdesavtal
• Miljönämndens beslut om dataskyddsombud.