Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 skärps kraven för hantering av personuppgifter. Personuppgiftslagen (PuL) ersätts av GDPR, en EU-gemensam lag som på svenska heter dataskyddsförordningen (DSF).

Malmö stads illustration för GDPR-nyheter

Dataskyddsförordningen innebär nya rutiner för hantering av personuppgifter som du behöver känna till. Här är samlad information om tillämpningen av lagen. 

Vad du behöver veta om Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (DSF) är en skärpning av personuppgiftslagen (PuL). Vid hantering av personuppgifter behöver du som medarbetare ha koll på följande:

 

SYFTE. Du måste specificera hur du tänker använda uppgifterna. Du får inte i efterhand använda insamlade uppgifter i ett annat syfte.

 

RELEVANS. Du får endast samla in uppgifter som är relevanta för syftet du angett. Alltså inget extra som kan vara bra att ha i framtiden.

 

RADERA. Uppgifter som du inte längre behöver ska raderas, såvida du inte har stöd för arkivering i nämndens arkivredovisning.

 

TILLGÅNG. Bara de som behöver uppgifterna i sitt arbete ska ha tillgång till uppgifterna.

 

SKYDD. Se till att uppgifterna inte kommer ut eller går att stjäla. Känsliga uppgifter kan du behöva kryptera.

 

VETSKAP. Personer vars personuppgifter du hanterar ska alltid informeras om var och hur du behandlar uppgifterna.

Text som vi använder som autosvar på funktionsbrevlådor, i blanketter med mera:


Miljönämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Läs mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter på malmo.se/personuppgifter

Ordlista & viktiga begrepp

Kontakt
Sofie Holmkvist
072-160 67 28