Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Brott, vite och sanktionsavgifter

Miljönämnden och miljöförvaltningen är skyldig att besluta om miljösanktionsavgift för en överträdelse som är belagd med sådan enligt förordningen om miljösanktionsavgifter, och att anmäla brott enligt de lagar som ligger under nämndens och förvaltningens tillsyn.

Se rutinerna Miljösanktionsavgifter, Brottsanmälan i tillsyn och kontroll, Brott - anmälan målsägande vittne och rättegång.

Se också EMIL-gruppens hemsida där det finns mer material att hämta, bland annat kontaktuppgifter och checklistor vid misstänkt miljöbrott.