Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

IT-support

Telefonsupporten, 040-34 27 27, är bemannad 07.00-16.30 helgfri måndag till fredag. E-post: itsupport@malmo.se.

Supportfunktionen registrerar och hanterar samtliga IT-relaterade ärenden och vidarebefordrar dessa till rätt instans. Alla frågor och svar registreras till en FAQ-databas som stöd till användare och supportpersonal.

Målsättningen är att IT-support ska kunna ge svar på, eller lösa, 65 procent av alla ärenden omgående. Frågor som inte kan lösas direkt ska prioriteras enligt ett system med fyra nivåer, där IT-support graderar enligt följande:

Prioritet 1
Verksamhetskritiska delar av hårdvara/mjukvara fungerar ej
- Åtgärd påbörjas omgående och bör normalt vara avslutad inom fyra timmar.

Prioritet 2
Viktig men ej omgående verksamhetskritiska delar av hård- eller mjukvara fungerar ej.
- Åtgärd påbörjas inom 30 minuter och bör i normalfallet vara avslutad inom 12 timmar.

Prioritet 3
Mindre viktiga funktioner fungerar ej/övriga frågor
- Åtgärd påbörjas inom en timme och bör i normalfallet vara avslutad inom en arbetsvecka.

Prioritet 4
Beställningar eller dylikt (utrustning, ny användarbehörighet eller motsvarande)
- Åtgärd påbörjas och utförs enligt överenskommelse.

OBS!
Beställningar av nya IT-produkter och användarbehörigheter görs via IT-samordnaren (Albert). Alla program beställs via IT-kompassen (se länk till nedan). Du kan alltså inte själv upphandla ett program och få det installerat. I övrigt gäller den vanliga rutinen kring inköp (bland annat godkännande från avdelningschef innan beställning).

Håkan Nilsson: 42046