Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Datasäkerhet

Vi hanterar dagligen stora mängder information på våra persondatorer. Den datalagrade informationen representerar stora värden i form kunskaper och arbete. Av den anledningen körs varje natt back-up på all information som finns lagrad på förvaltningens servrar på IT-enheten. Om förvaltningen drabbas av datorhaveri eller förlust av datorer genom till exempel stöld eller brand, finns ändå det viktigaste, nämligen den lagrade informationen, kvar på servern. På IT-enhetens servrar körs back-up varje natt, så vid ett haveri där är informationen också säkrad.

Miljöförvaltningen har alltså goda förutsättningar för en god IT-säkerhet, men allt arbetsmaterial ska sparas på server. Alla användare har en egen katalog på servern (H:\) och det är den (förutom G) som du ska använda. Är du osäker, hör av dig till IT-support (42 727).

Det bör understrykas att man när det gäller arbetsmaterial inte kan välja hur man vill spara ner sina filer, utan det är servern som gäller. Detta på grund av att förlust av lokalt lagrade filer på hårddisken kan innebära mycket merarbete med åtföljande kostnader för förvaltningen. Säkerheten gäller bara om alla sparar sina filer på server och inte på lokal hårddisk.

IT-support: 040-34 27 27