Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Praktikanter och examensarbete

Det här gäller för när miljöförvaltningen ska ta emot en praktikant eller någon som vill göra sitt examensjobb med förvaltningen.

I mars och september varje år beslutar ledningsgruppen hur förvaltningens övergripande möjligheter att ta emot praktikanter/examensarbetare ser ut. Beslutet meddelas HR-administratören, som handlägger inkommande ansökningar. 

 • Alla förfrågningar som gäller praktikanter och examensarbete som kommer in till förvaltningen via e-post, post och telefonsamtal skickas vidare till HR-administratören med rekommendation om praktik bör erbjudas eller inte - och i så fall förslag på avdelning och handledare. 

 • Kontakta HR-administratören senast tre veckor (gärna tidigare om möjligt) innan praktikanten/examensarbetaren ska börja på miljöförvaltningen, (det tar 12 arbetsdagar att få konto till dator etcetera).  Arbetsplats till praktikanten/examensarbetaren ordnar den person som ansvarar för praktikanten på respektive avdelningen i samråd med ekonomichefen innan start. Ge HR-administratören uppgifter på:
 • Namn, personnummer, adress, telefon, e-postadress
 • Tiden för praktiken/examensperioden
 • Praktik/examensuppgifter (kortfattat, men det måste framgå vad praktikanten/examensarbetaren ska göra)
 • Ansvarig chef
 • Handledare
 • Försäkring (vilken skola som praktikanten/examensarbetaren går på), om praktikanten/examensarbetaren inte är försäkrad måste den själv ordna en hemförsäkring. Förvaltningen står inte för försäkring.
 • Ersättning, ingen ersättning utgår från miljöförvaltningen under praktik/examensarbetet. 

 • HR-administratören skriver praktik-/examensöverenskommelse (två original) och kort introduktionschecklista som skickas ut till berörda medarbetare (administrativ personal, kommunikatörer, chef och handledare), innan praktikanten/examensarbetaren börjar på miljöförvaltningen. 

 • Praktik-/examensöverenskommelsen skrivs under av chef och praktikanten/examensarbetaren. Praktikanten/examensarbetaren behåller ett original, det andra originalet skickas till HR-administratören för som sätter in det i en pärm. HR-administratören scannar in detta original och skickar det till chefen.