Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Nyanställd på miljöförvaltningen

Välkommen som nyanställd på miljöförvaltningen. Hela introduktionsprogrammet är obligatoriskt för alla nyanställda.

Miljöförvaltningens introduktionsprogram består av fem delar:


1. Du får en fadder som lotsar dig rätt.
2. Du följer en introduktionschecklista tillsammans med din fadder.
3. Du lär dig om vårt HR-system tillsammans med Eva Walldén.
4. Du genomgår en introduktionsutbildning under tre halvdagar.
5. Du deltar i en introduktionsdag för de tekniska förvaltningarna med guidad busstur.

1. Du får en fadder

För att du ska få en snabb introduktion till ditt nya jobb har din chef utsett en fadder åt dig. Fadderns uppgift är att lotsa dig som nyanställd genom introduktionschecklistan.

2. Du följer introduktionschecklistan

Introduktionslista för nyanställda innehåller det viktigaste du behöver känna till som anställd. Du och din fadder bokar tillsammans in möten med de som är ansvariga för respektive introduktionsdel under ett par veckors tid. Din närmaste chef och du går också igenom en särskild bilaga till listan tillsammans.

3. Du lär dig om vårt HR-system

Tillsammans med miljöförvaltningens HR-administratör Eva Walldén går du igenom vårt HR-system för att kunna hantera flex och semester etcetera. Kontakta Eva Walldén, för en tid som passar.

4. Du går en introduktionsutbildning

Varje år genomförs en introduktionsutbildning under tre halvdagar för alla nyanställda. Som nyanställd får du en personlig inbjudan från Eva Walldén direkt i din Outlook-kalender.

5. Du deltar i en introduktionsdag för de tekniska förvaltningarna

Tillsammans med nyanställda på de andra tekniska förvaltningarna, fastighets- och gatukontoret och stadsbyggnadskontoret, deltar du i en heldag med guidad busstur.

Dagen brukar hållas under våren. Inbjudan kommer till dig som nyanställd så fort datum är satt för nästa tillfälle. 

Ur programmet:

  • Förvaltningscheferna berättar om sina uppdrag och verksamheter
  • Presentation av Malmö stads personalpolicy och värdegrund
  • Guidad busstur genom Malmö med fokus på stadsbyggnad och utvecklingsprojekt i olika delar av staden