Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Medarbetarsamtal

Så här fungerar miljöförvaltningens rutiner för medarbetarsamtal.

En förutsättning för individuell lönesättning är att det årliga medarbetarsamtalet genomförs som bas för lönesättning. Medarbetarsamtalet är en dialog mellan chef och medarbetare. Samtalet har ett framåtperspektiv och lönekriterierna kopplas till såväl individuella mål som verksamhetsmål. Vid medarbetarsamtalet tas en individuell utvecklingsplan fram. Samtalet hålls i september-oktober en gång per år.

Frågeställningarna i samtalsunderlaget nedan är tänkta som förslag på ämnen som kan tas upp under medarbetarsamtalet. Underlaget ska vara ett stöd för både medarbetare och chef.

Samtalsunderlag medarbetarsamtal och indivuduell utvecklingsplanWord (word, 89 kB)