Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Lönebeskedsamtal

Här är information om miljöförvaltningens rutiner för lönebeskedsamtal.

LönebeskedsamtalWord (word, 50 kB)

I lönebeskedsamtalet presenteras och motiveras din nya totala lön utifrån Miljöförvaltningens gällande Kriterier för ett gott arbetsresultat. I lönebeskedsamtalet förs en dialog mellan medarbetare och chef om den nya föreslagna lönen, hur chefen motiverar den nya lönen, samt hur medarbetaren kan påverka lönen inför nästa års löneöversyn.

Samtalet hålls i mars en gång per år.