Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Arbetstid

Miljöförvaltningens arbetstidsmodell

Miljöförvaltningen följer det ramavtal för arbetstidsmodell som Malmö stad har tecknat. Utöver det finns det ett lokalt fastställande av arbetstidsmodellPDF (pdf, 1.8 MB).

Flexledighet

Flexledighet innebär att du tar ut eventuellt plussaldo från flextidssaldot i form av ledighet. Meddela din avdelningschef innan du ut flexledighet och registrera i HRutan.

Varje år den 31 december görs en avstämning av flexsaldot. Har du mer än 40 timmar plus dras de överstigande timmarna automatiskt bort. Har du mer än 20 timmar minus på flexen sker ett löneavdrag. Se till att i god tid före årets slut planera reglering av ditt flexsaldo.

Gräns för flexsaldot för medarbetare på miljöförvaltningen:

  • plussaldo max 40 timmar
  • minussaldo max 20 timmar.

Vi anställnings avslut ska flextiden vara reglerad och nollställd. Du får alltså inte ha varken plus- eller minustimmar.

Övertidsersättning

Övertidsersättning om du arbetar utanför normaltiden (8.00-16.30) får du endast vid exceptionella situationer som inte kan förutses eller planeras. Det är din chef som måste beordra övertiden i förväg.  

Beordrad övertid ska registreras i HRutan som ledighet i pengar eller i tid.