Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Skyddsrond

Fysisk skyddsrond görs på miljöförvaltningen varje höst av respektive enhetschef tillsammans med medarbetare samt berört skyddsombud.