Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Hot och våld i yrkesrollen

För att vi ska kunna undvika situationer där medarbetare utsätts för hot och våld i sin yrkesroll arbetar vi hela tiden med att utveckla säkerheten kring arbetet. Det kan vara händelser på arbetsplatsen, vid tjänsteutövning utanför själva arbetsplatsen eller på fritiden.

Lär dig och följ sedan alltid rutinen för att minska risken för hot och våld i yrkesrollen.

Rutinen Hot- och våldssituationer innehåller följande delar:

  • Misstänkta försändelser
  • Bombhot
  • Hot och våld på arbetsplatsen
  • Möte med okända besökare i trapphus/korridor utan sällskap av medarbetare
  • Hot och våld vid tjänsteärende utanför arbetsplatsen
  • Om en medarbetare inte kommer tillbaka efter tjänsteärende
  • Hot eller våld på fritiden kopplat till yrkesrollen
  • Personlarm
  • Åtgärder efter hot- eller våldssituation