Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Friskfaktorer

Miljöförvaltningens friskfaktorer för en organisatorisk och socialt hållbar arbetsmiljö är en utveckling av det som finns i Malmö stads personalpolicy.

I samband med den årliga uppföljning av systemet för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i samverkansgruppen framkom 2018 att samverkansrepresentanterna tyckte att det var otydligt huruvida miljöförvaltningen hade en arbetsmiljöpolicy eller inte. Förvaltningar ska inte ha egna policys, utan detta ingår i Malmö stads övergripande arbetsmiljöpolicy, i avsnittet om hälsa och arbetsmiljö i personalpolicyn.

Samverkansgruppen har arbetat fram ”friskfaktorer för en organisatorisk och socialt hållbar arbetsmiljö” utifrån en tidigare inventering av friskfaktorer. Sommaren 2019 togs ett förslag fram behandlats i chefsgruppen och beslutats av miljödirektör Rebecka Persson.