Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Rapport från Sweco

Hantering av förorenad mark och byggnader i Malmö stad

Sweco Environment AB har granskat hur hantering av förorenade områden och farligt avfall sker i samband med Malmö stads exploatering och rivnings-/ombyggnadsprojekt på uppdrag av revisorerna i Malmö stad.