Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Kostnadsställen

Här är miljöförvaltningens övergripande kontoplan.

Kostnadsställen på miljöförvaltningen

1810 Miljönämnden
1563 Förvaltningsledning
3076 Gemensam försörjning

3279 HR-enheten
9390 Kommunikationsenheten
3289 Ekonomienheten
7763 Kansli och juridik

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
7371 Avdelningsledning MHS
8991 Avfall och vatten
4839 Bostadstillsyn
4261 Förorenade områden
3643 Hälsa och omgivning
5908 Kemi och industri

Avdelningen för stadsutveckling och strategi
9432 Avdelningsledning SUS
1508 Hållbar utveckling
6606 Klimat och energi
5618 Miljöövervakning och analys
8443 Stadsutveckling

Avdelningen för livsmedelskontroll
6717 Avdelningsledning ALK
9551 Kontroll
9721 Kontrollstöd

Avdelningen för konsument- och budgetrådgivning
5633 Konsument- och budgetrådgivning

Exempel på hur du anger referens för kostnadsställe 3289:
- 3289  (minimikrav)
- 3289 pialar    (tillägg med namn)
- 2887 P2000  (tillägg med projektnummer)