Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Kontorsmaterial

Block, mappar, pennor, gem, gummiband, etcetera, finns att hämta i skåpet/rummet intill Albert. Visst material specialbeställs och betalas av varje avdelning. Prata med din avdelningschef, så beställer hen via Albert.