Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Faktureringsunderlag

På miljöförvaltningen ska du använda detta underlag när du ska fakturera en kund för exempelvis en föreläsning. Lämna underlaget till ekonomienheten.

Den 3 februari startade den gemensamma redovisningsenheten som ska arbeta med ekonomiuppgifter åt miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, fastighets- och gatukontoret, stadsrevisionen, stadskontoret och serviceförvaltningen. Den gemensamma redovisningsenheten heter serviceförvaltningens redovisningsenhet (RE).

Så här gör gör vi med kundfakturor

Kundfakturor som inte faktureras via Vision kommer i fortsättningen att hanteras av RE (till exempel råttcertifikat, utlämnande av handling, tillfälliga tillstånd och vidarefakturering).

Faktureringsunderlagen ska mejlas till redovisning.sef@malmo.se och originalet ska lämnas till Pia Larsson eller Cristina Daramus på vår ekonomienhet eftersom RE inte arkiverar underlagen. Ange 074 Kundfaktura som rubrik i mejlet.

Det är viktigt att kontering på kundfakturaunderlaget är korrekt när den kommer till RE. Fråga gärna ekonomienheten om du är osäker på hur fakturaunderlaget ska konteras. De kundfakturor som går via integration (Vision) kommer även i fortsättningen att hanteras av miljöförvaltningens ekonomienhet. Hantering av samtliga inbetalningar kommer fortsättningsvis att hanteras av RE.

Du når den redovisningsenheten via:

E-post: redovisning.sef@malmo.se

Internpost: Serviceförvaltningen, Redovisningsenheten, Västra Station

Servicetelefon: 0708-85 63 53

Kontakta Håkan Nilsson på ekonomienheten om du undrar något.