Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Beställningsformulär - ALK

Det här formuläret använder du för att beställa datorer, telefoner, möbler och övriga inventarier.

Tänk på!

Om Malmö stad har upphandlingsavtal för produkten så ska dessa utnyttjas. Köp av produkt som inte är upphandlad sedan tidigare är förknippad med längre leveranstid. Sök i Malmö stads avtalskatalog för upphandlade produkter.

Fyll i formuläret noggrannt. Via formuläret skickas beställningen till din närmaste chef. Vid godkännande vidarebefordrar hen din beställning till ekonomichefen för verkställande.

Finns produkten i Malmö stads upphandlingsavtal? (se "Tänk på!"-rutan ovan) * (obligatorisk)Info till dig som chef:
Vid godkännande, vidarebefordra beställningen till hakan.u.nilsson@malmo.se. Vid avslag, meddela ditt beslut till beställaren.