Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Handlägga ärenden

En handläggare i ärendeprocessen är ansvarig för att utreda, analysera, bereda och besluta eller ge förslag till beslut i ett ärende.

En handläggare ansvarar för att ärendeprocessen löper på enligt rutin, och är till exempel projektledaren inom projektverksamheten eller en miljöinspektör eller livsmedelsinspektör inom tillsynen.

Oavsett om ett beslut fattas på delegation eller i nämnden ska utredningen i ärendet dokumenteras i ett beslut eller förslag till beslut. Beslutet ska innehålla all relevant fakta, synpunkter och motiveringar till beslutet. Handläggaren är också ansvarig för att den digitala akten i Vision (samt även den fysiska akten, om det finns någon) är komplett och hålls ordnad på ett begripligt sätt. Detta så att informationen är sökbar och kan bevaras enligt gällande arkivregler.

Om ett ärende ska beslutas av miljönämnden ska mallen för tjänsteskrivelse användas och rutinen för tjänsteskrivelse ska följas. När ett ärende ska tas upp i nämnden krävs det god framförhållning och att tiden för inlämning hålls. Läs mer här om hur du skriver ärenden till nämnd.