Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

DÄR-assistenterna

DÄR-assistenterna träffas regelbundet för att förbättra och effektivisera samarbetet på förvaltnings- och avdelningsnivå i frågor som rör dokument- och ärendehantering. DÄR står för Dokument- och Ärendehantering.

DÄR-assistenterna består i huvudsak av administrativa assistenter och huvudregistratorn på miljöförvaltningen. Gruppen kompletteras efter behov med arkivarie, jurister, systemförvaltare, nämndsekreterare, ekonom med flera. Enhetschef på kansli och juridik är samordnare och beslutande chef för DÄR-assistenterna.

Arbetsfördelning

  • Allmän myndighetspost och sådant som berör enheterna (EKO, HR, KOJ, KOM) samt enbart nämnden, remisser och beslut från överinstanser – registrator Carina Hansson
  • MHS, Mark och vatten – Anneli Sahlin
  • MHS, Kemi och industri – Besa Ibraimi
  • MHS, Hälsa och omgivning – Andreas Eklundh
  • MHS, Bostadstillsyn – Ruzica Radic och Lily Touma
  • ALK – Martina Deriú och Amila Behlilovic
  • MSA (projekt, bygglov och detaljplaner) – Camilla Malik
  • MSA (miljöövervakning) - Christel Olsson

Protokoll

Vill du ha tag i något av DÄR-assistenternas mötesprotokoll, kontakta Carina Hansson.