Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Så arbetar vi med styrdokument

Dokumentstyrning är en viktig del inom systematiskt kvalitetsarbete. Styrdokument är viktiga verktyg som gör att vi på ett enklare och mer effektivt sätt kan uppnå förvaltningens och stadens verksamhetsmål.

Styrdokument är ett samlingsbegrepp för dokument som beskriver vad som styr vår verksamhet och ska fungera som ett stöd för varje medarbetare i sitt dagliga arbete. Dokumentstyrningen syftar till att öka tydligheten i användandet av styrdokumenten, att säkerställa att vi inte har fler än vad vi har behov av samt kommunicera och upprätthålla rutiner för revidering.

Kloka och lättillgängliga styrdokument hjälper oss att säkerställa att vi har rätt kvalitet i våra processer. Målet är att styrdokumenten ska vara:

  • Framtagna
  • Uppdaterade
  • Tillgängliga
  • Användbara
  • Accepterade

Riktlinjer för styrdokument

Miljöförvaltningen har riktlinjer för utformning av styrdokument, som bland annat beskriver vilka olika typer av styrdokument vi ska använda oss av på förvaltningen.

Vid framtagande av ett styrdokument ska alltid en särskild mall användas. Mallens sidhuvud visar vad det är för typ av styrdokument och vem det gäller för, vem som ansvarar för det och när det senast uppdaterades.

​Rutiner

En typ av styrdokument som är vanligt förekommande på miljöförvaltningen är rutiner. Vid framtagande av en ny rutin är det viktigt att först gå igenom riktlinjerna för rutiner för vägledning. Rutinerna finns i miljöförvaltningens Rutinbank.

Samordning på förvaltningen

Samordningen för dokumentstyrning leds av enheten för kansli och juridik. Ansvaret för framtagande och uppdatering av styrdokument ligger alltid hos respektive avdelnings- eller enhetschef.