Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net

Mål & styrning

Nämndsbudget 2019PDF (pdf, 1.2 MB)

Delårsrapport 2019PDF (pdf, 781.7 kB)

Malmö stad har en målkedja som utgår från kommunfullmäktiges mål.

Första steget i målkedjan är kommunfullmäktiges nio övergripande mål för hela Malmö stad. Målen ska skapa en gemensam riktning för hela den kommunala verksamheten. I nästa steg av kedjan svarar alla nämnder och förvaltningar upp mot kommunfullmäktigemålen genom nämndsmål.

I målkedjan kopplar varje förvaltning tydliga åtaganden och aktiviteter mot nämndsmålen. Genom målstyrningen blir det tydligare hur det egna arbetet bidrar till Malmö stads gemensamma mål.

Framtidsfrukost

Nästa framtidsfrukost med Rebecka är den 16 april 2020 (till en början var april inbokad, men det är skärtorsdagen - kanske att flera ta semester den dagen). Inbjudan kommer i nyhet på Komin. Läs mer