Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Ostrukturerad information

I Malmö stad sparas massvis av information i Outlook, gemensamma mappar och Teams/SharePoint. Denna information eller data kallas ibland för ostrukturerad, eftersom den har en sämre sökbarhet jämfört med handlingarna i våra verksamhetssystem.

Ostrukturerad information som inte längre används behöver rensas och gallras. För att underlätta detta arbete finns det ett informationsmaterial som hjälper medarbetare i Malmö stad att få bättre koll på regler för bevarande och gallring på olika digitala lagringsplatser.

Materialet består av en folder som kan laddas ner och till exempel skrivas ut och sättas upp på väggen. Till foldern finns det två PowerPoint-presentationer (en omfattande och en kortfattad) som går igenom innehållet i foldern, dessa kan förslagsvis användas på en arbetsplatsträff (APT). Det finns också en kortare film som handlar om att gallra handlingar av tillfälliga eller ringa betydelse.

Ladda ned

Din data folderPDF (pdf, 1.6 MB) – går bra att skriva ut i A3

Din data presentationPowerpoint (powerpoint, 2 MB)

Din data presentation lightPowerpoint (powerpoint, 2.6 MB)

Titta på

Film där Susanne och Suzanne tolkar Riksarkivets föreskrift om att gallra handlingar av tillfällig och eller ringa betydelse.

Kontakta din arkivarie om du har frågor.