Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Kontakt & personal

Malmö stadsarkiv
Bergsgatan 20
214 22 Malmö

Tfn: 040-10 53 00
E-post: stadsarkiv@malmo.se
Hemsida: malmo.se/stadsarkivet

Postadress
Malmö stadsarkiv
205 80 Malmö

Personal

Adam Hidestål, stadsarkivarie, 040-10 53 10, 0708-70 31 09
Fredrik Egefur, arkivarie, Arbetarrörelsens Arkiv, 0733-93 09 46
David Levin, kommunikatör, 0766-297651

Frågor rörande Stadsarkivets fotografier och filmer samt beställningar av reproduktioner med mera. Kontakta fotograf Bo Andersson, 0728-87 75 69.