Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Arkivredovisning

Information och checklistor om det nya sättet att redovisa arkiv.

Idag redovisas Malmö stads allmänna handlingar i arkivredovisningar. En arkivredovisning är ett dokument som ersätter  dokumenthanteringsplaner,  och de ger också en överskådligare bild av våra handlingar. Här nedan har vi listat vad den ska innehålla: