Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Posthantering

Post & bud sköter Malmö Museers posthantering.

Posten lämnas på morgonen och hämtas efter lunch, vill du ha något ivägskickat samma dag måste det lämnas på kansliet på Slottsholmen före kl. 12.30. Glöm inte att märka brevet med A- eller B-post, eftersom alla försändelser läggs i samma låda. Arbetscentrum ansvarar för att fördela posten mellan de olika museibyggnaderna.