Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Science center Malmö

Malmö Museer sökte 2011, tillsammans med Miljöförvaltningen, medel ur EU:s regionala utvecklingsfond till utvecklandet av ett Science Center på Malmö Museer. Ansökan gick igenom i juni 2011. Projektet löper över tre år: juli 2011 — juni 2014. Visionen är att Malmö Museer ska vara navet i stadens och regionens satsningar på lärande för hållbar utveckling utifrån fyra perspektiv — ekologiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt.

Satsningen på Science Center Malmö syftar bland annat till att skapa engagemang och intresse för naturvetenskap och teknik genom att inspirera, utbilda samt skapa upplevelser inom ämnet. Science Center Malmö ska vara en plats för idéutveckling och nytänk ur ett regionalt perspektiv och därmed göra verklighet av syftet med science centers - att genom interaktion skapa engagemang och lärandemiljöer samt generera kunskap genom upplevelse.

Science Center Malmö är ett integrerat, pedagogiskt grepp inom Malmö Museer som bland annat ökar interaktiviteten, tematiskt knyter samman befintliga och nya utställningar, skapar kopplingar ut i stadsrummet samt ökar samarbetet med andra aktörer.

Ett Science Center Malmö inom ramen för Malmö museer skapar en unik mötesplats med både levande djur, föremål och installationer där kunskap - även ur ett historiskt perspektiv - och aktuell information om miljö, klimat och hållbar utveckling förmedlas på ett pedagogiskt attraktivt och nyskapande sätt.  Genom museets interaktiva Natursynsprofil ges möjlighet till dialog med besökaren samt ett verktyg för lärande, kunskapsförmedling och partnerskap.

I satsningen ingår att etablera och fördjupa samverkan med näringsliv, högskola, region.

Projektet är pågående och olika delar av konceptet Science Center Malmö invigs under perioden 2012 — 2014. Från och med augusti lanserar vi ett nyhetsbrev för partners och intresserade där man kan följa utvecklingen av projektet.

Utställningar som kommer att ingå efter projektperioden
Din Natur — en ny basutställning om synen på människan och naturen (Slottet)
Tidernas stad — en basutställning om Malmös historia och framtid (Teknik och Sjöfart)
Muskler och motorer — en basutställning om muskel- och motorkraft (Teknik och Sjöfart)
Framtidens fordon — en ny basutställning om fordon och transporter (Teknik och Sjöfart)
Idéplaneten — ett experimentarium (Teknik och Sjöfart)
Himmel och jord — en ny basutställning om Tycho Brahe, inklusive ett planetarium (Teknik och sjöfart)
Smart — en basutställning som visar exempel på innovationer och genombrott som gjorts i Skåne de senaste 200 åren
Promenadstaden — staden som utställning, leder ut i stadsrummet