Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Personal, sektionen för kulturmiljövård

Olof Martinsson, stadsantikvarie och chef för sektionen för kulturmiljövård
olof.martinsson@malmo.se
Mobil: 0734-04 72 59

Lars B Persson, kulturgeograf
lars.b.persson@malmo.se
Mobil: 0708-93 23 72

Helena Rosengren, byggnadsantikvarie
helena.rosengren@malmo.se
Mobil: 0708-473968

Olga Schlyter, byggnadsantikvarie
olga.schlyter@malmo.se
Mobil: 0709-696561

Pia Gunnarsson Wallin, byggnadsantikvarie
pia.gunnarsson-wallin@malmo.se
Mobil: 0708-935752