Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Rutiner

Här kan du som medarbetare ta del av de dokument Publikenheten använder sig av i den dagliga driften. Allt från övergripande förhållningsregler och utrymningsrutiner, till instruktioner för drift och underhåll på avdelningsnivå.

Vi försöker hålla dessa dokument uppdaterade, men hör gärna med dina kollegor om eventuella förändringar. Dokumenten är listade i trädform för att enkelt få en överblick av hierarkin. Ta gärna del av all information!