Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Publikenheten

Här kan du läsa om Publikenhetens verksamhet och aktuella nyheter. Som medarbetare är förhoppningen att du på denna förstasida enkelt hittar information om aktuella aktiviteter som berör dig och vår publik.

Kommande utställningar hittar du alltid här.

Rutiner vid inköp

Inköpsblankett skall användas vid alla inköp.

Efter det att medarbetaren som gör inköpet fått godkänt skall inköpsblanketten scannas in och sparas digitalt av beställaren. När leverantörsfakturan kommer för granskning skall medarbetaren bifoga inköpsblanketten till leverantörsfakturan i Raindance. Inköpsblanketten i original skickas till Pia Sundqvist. Varje enhet utformar vid behov detaljbestämmelser för hanteringen vid enheten.

Vid frågor kring hanteringen av inköpsblanketten, kontakta Pia på 0709-901507.