Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Arbetsmiljö

Vårt arbetsmiljöarbete är uppbyggt så att vi varje år genomför skyddsronder på våra kontor och i samband med igångsättningen av våra arkeologiska undersökningar i fält.
 
Arbetsmiljö är en stående punkt på dagordningen på samtliga arbetsplatsträffar och i samverkansgruppen för att man även där ska kunna lyfta upp eventuella problem före eller så snart de uppstår.

Om arbetsmiljöproblem uppstår och man inte vill ta upp det på APT tar man kontakt med sin enhetschef eller med sitt skyddsombud. Om inget sker från arbetsgivarens sida kan huvudskyddsombudet kontakta arbetsmiljöverket om problemen kvarstår.

Externa länkar