Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Handlingsplan för tillgänglighet

Malmö Museers vision är att den verksamhet vi bedriver ska vara angelägen och relevant för alla medborgare, oavsett deras behov eller bakgrund. För att verksamheten ska vara angelägen, krävs att den också är tillgänglig, i alla aspekter.

Ungefär 20 procent av Sveriges befolkning har någon form av funktionsnedsättning. Att offentlig verksamhet, som museer, ska vara tillgänglig och angelägen för dessa grupper och individer, är en fråga om demokrati. Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, vilket innebär att Sverige juridiskt förbinder sig att följa innehållet i konventionen. Grundtanken är delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning inom samhällets alla områden. Konventionen skapar inga nya rättigheter i sig utan syftar till att undanröja hinder för att personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till sina mänskliga rättigheter.

I enlighet med Region Skånes villkor för verksamhetsbidrag 2013, har Malmö Museer tagit fram en handlingsplan för ökad tillgänglighet. Kulturrådets checklista har använts som stöd i arbetet. Handlingsplanen gäller åren 2014 och 2015. Målet är att de åtgärder och riktlinjer som planen presenterar ska leda till förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning; i verksamheten, i lokalerna och i organisationen.

Vi använder begreppet funktionsnedsättning istället för funktionshinder i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer. Nedsättningen kan vara av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.

Ladda ner