Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Malmö Museers digitala strategi

Under 2015 arbetade Malmö Museer fram en digital strategi för sin
verksamhet. Detta har gjorts på uppdrag av Region Skåne. Strategin pekar på hur museet framöver ska utveckla sin tillgänglighet genom digitala resurser och teknik.

Strategin har tagits fram i dialog med användare, bland annat museibesökare, pedagoger och följare på sociala medier. Under 2016 kommer strategin att kompletteras med en handlingsplan.