Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Malmö Museers organisation

Malmö Museer består av fyra enheter, en sektion för kulturmiljövård samt en stab.

Organisationsskiss