Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Rätt bildtext

När du använder en bild ska du alltid ange fotografens namn i en bildtext eller bildbyline.

Texter behöver inte vara stor, men uppgiften om vem som tagit bilden ska alltid finnas angiven. Det gäller i såväl tryckt informationsmaterial, som powerpointpresentationer eller bilder vi använder i digitala medier.

Såhär skriver du:

Bild tagen av en samtida fotograf:
© Anna Gullmark/Malmö Museer

Reproduktioner av konstverk:
© Carl Fredrik Hill/avfotograferad av Johanna Rylander/Malmö Konstmuseum

Om konstverket har en titel anges det före ©-tecknet.

Äldre bilder som inte är copyrightskyddade
Foto: Otto Post/Malmö Museer