Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Personal Enheten för dokumentation och samlingar

Anna Gullmark
Enhetschef
Tekniken och sjöfartens hus 
0768-70 41 89
anna.gullmark@malmo.se 


Arkiv, fotografi, samlingar och samtidsdokumentation

Aila Peterson (arbetar 25 %)  
Museiintendent, natur  
Teknikens och sjöfartens hus
0734-43 14 56 
aila.peterson@malmo.se

Agata Nilsson  
Textilkonservator  
Centralmagasinet  
0734-34 59 27  
agata.nilsson@malmo.se

Anders Runesson
Museiassistent
Centralmagasinet
0734-353853
anders.runesson@malmo.se

André Branca  
Museiassistent  
Centralmagasinet  
0768-86 55 30  
andre.branca@malmo.se

Andreas Nilsson
Fotograf
Centralmagasinet
0734-35 38 54
andreas.x.nilsson@malmo.se

 Anne-Lis Nilsson
 Arkivarie/Museiintendent
 Teknikens och sjöfartens hus
 0708-95 58 01
anne-lis.nilsson@malmo.se

Annika Edgren
Teknikkonservator   
Centralmagasinet  
0734-35 46 14  
annika.edgren@malmo.se

Elna Johansson  
Kulturhistorisk konservator  
Centralmagasinet  
0709-46 26 50  
elna.johansson@malmo.se

Gert Persson  
Museiintendent  
Centralmagasinet  
0708-47 44 94  
gert.persson@malmo.se

Jan Öijeberg  
Museiintendent, sjöfart och marinarkeologi  
Teknikens och sjöfartens hus  
0708-18 96 73  
jan.oijeberg@malmo.se

Jerry Johansson
Museiintendent, teknikhistoria
 Teknikens och sjöfartens hus
0721-79 82 90
jerry.johansson@malmo.se

Josefine Campbell  
Kulturhistorisk konservator   
Centralmagasinet  
0734-35 45 93 eller 0735-56 72 48   josefine.campbell@malmo.se

Kristina Berggren  
Museiintendent, naturhistoria  
Teknikens och sjöfartens hus  
0708-35 44 45  
kristina.berggren@malmo.se

Lina Ålenius
Museiintendent, fotografiskt material
Centralmagasinet
0734-35 64 09
lina.alenius@malmo.se

Magnus Waldeborn
Museiintendent, kulturhistoria, arkiv  
Teknikens och sjöfartens hus  
0708-74 62 83 eller 040-34 44 20   magnus.waldeborn@malmo.se

 Marcus Marcusson
 Fotograf
 Centralmagasinet
 0731-57 23 46
marcus.marcusson@malmo.se

Matilda Thulin (föräldrarledig)
Fotograf
Centralmagasinet
0766-34 75 30
matilda.thulin@malmo.se

 Mats Gustavsson
 Museiassistent
 Centralmagasinet
 0708-64 69 30
mats.gustavsson2@malmo.se

Nina Wiklund
Museiintendent
Teknikens och Sjöfartens hus
0728-877575
nina.wiklund@malmo.se

Tomas Lindell  
Arkeologisk konservator  
Centralmagasinet  
0734-35 38 20  
tomas.lindell@malmo.se

Ulrika af Wetterstedt
Arkivarie, fotografiskt material
Centralmagasinet
0721-82 56 16
ulrika.afwetterstedt@malmo.se

Yvonne Magnusson    
Museiintendent, kulturhistoria  
Teknikens och sjöfartens hus
0733-347294
yvonne.magnusson@malmo.se