Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Malmö Kulturförvaltnings centralmagasin

Under stora delar av 1990-talet fördes diskussioner inom de olika museerna i Malmö om att flytta stora delar av föremålssamlingarna till ett nytt centralmagasin. Det gamla centralmagasinet där delar av Malmö Museers, Malmö Konstmuseums och Malmö Kulturmiljös samlingar var placerade var undermåligt, speciellt med hänsyn till klimat, och behovet av ett bättre magasin var stort. Malmö Konsthall hade sitt magasin i Varberg, vilket begränsade tillgången till konstverken.

Under många år utredde man möjligheten att bygga om olika byggnader till ett centralmagasin men först 1999 kom den nuvarande byggnaden på tal och i november 2000 tog Malmö Stads kulturnämnd beslut om att Kulturförvaltningen skulle teckna avtal med den aktuelle fastighetsägaren angående av förhyrning av 11.921 m2 i en redan befintlig byggnad. I mars 2001 beslöt Malmö Kommunfullmäktige om ett investeringsanslag för ombyggnad och inredning av byggnaden för att lösa Malmö Museers, Malmö Konstmuseums, Malmö Kulturmiljös och Malmö Konsthalls långsiktiga behov av ändamålsenliga magasin.

Magasinsbyggnaden är uppförd under perioden 1941-42 som kommunalt beredskapsarbete och är avsedd för magasinering av kolonialvaror. Under årens lopp har huset genomgått ett flertal förändringar för att anpassas till nya behov och nu senast har Malmö stad gjort omfattande förändringar för att kunna använda delar av byggnaden till moderna magasinslokaler och konservatorsateljéer.
 
Projektering och ombyggnad tog ett par år i anspråk och i april 2003 kunde man flytta in i arbetslokalerna.

I huset finns idag ca 10.000 kvm magasinsyta för föremål från de fyra kulturinstitutionerna. Allt från stora ångmaskiner, båtar och samtidskonst till naturalia-samlingar, hantverk och arkeologiskt fyndmaterial samsas i de gemensamma magasinslokalerna.

 2005 flyttade även Malmö Stadsarkiv in i byggnaden. Så har Kulturförvaltningens institutioner fått en funktionell lokal av hög klass för förvaring av sina samlingar på en och samma plats.