Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Grupper inom Enheten för dokumentation och samlingar

Här är en förteckning över de arbetsgrupper som finns inom Enheten för dokumentation och samlingar.

Konservatorsgruppen
Agata Nilsson
André Branca
Annika Edgren
Elna Johansson (sammankallande)
Josefine Campbell
Lina Ålenius
Tomas Lindell

Samlingsgruppen
Agata Nilsson
Aila Peterson
Jan Öijeberg
Jerry Johansson
Kristina Berggren
Lina Ålenius
Magnus Waldeborn (sammankallande)
Matilda Thulin
Nina Wiklund
Ulrika af Wetterstedt
Yvonne Magnusson

Samtidsdokumentationsgruppen
Aila Peterson (sammankallande)
Andreas Nilsson
Inger Pedersen
Jenny Eliasson
Magnus Waldeborn
Matilda Thulin
Matso Pamucina
Nina Wiklund
Pia Gunnarsson Wallin (adjungerad)
Yvonne Magnusson