Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Wisdome Malmö

I början av 2021 inviger vi Wisdome Malmö på Malmö Museer! En upplevelsearena med domteater, digitala labb och lärmiljöer. Här kan du läsa mer om projektet och vad som är på gång.

Nyhetsnotiser


Workshop med fokus på möjligheter och utmaningar

Den 12 februari 2020 anordnades en i raden av workshops inom Wisdome-projektet. Ett 30-tal personer från akademi, näringsliv, ideell sektor, Region Skåne och Malmö stad inklusive Malmö Museer samlades. Läs mera här ...

 

Byggstart för domen

Nu är upphandlingen av dom-bygget på Teknikens och Sjöfartens hus klar. Byggherre är Stadsfastigheter och generalentreprenör är TeamSkåne. TeamSkåne bedömer att de kommer att starta i början av januari 2020. Läs mera här ...

Forskare tittar på hälsoeffekten av VR-upplevelser

VR-labbet vid Lunds universitet, en av våra samverkansparter i Wisdome Innovation, genomför just nu ett forskningsprojekt vid ett vårdboende i Malmö. Läs mer och lyssna till det reportage SR Radio Malmöhus gjort om arbetet!

Museet med en spretig identitet?

Under hösten 2019 hjälper kommunikationsbyrån Gullers Grupp museet med att se över identiteten för Wisdome-satsningen och Teknikens och Sjöfartens hus inom ramen för Malmö Museer. I arbetet kommer de bland annat att genomföra en besökarundersökning under höstlovet. Läs mera här ...

Framtidsscenarier i hållbarhetslabbet

Sommaren 2019 har 40 unga Malmöbor genom ”Ung i sommar” arbetat med utmaningar kopplade till hållbar utveckling. Lärdomar från årets satsning har samlats in, och utgör en värdefull input till kommande två somrars aktiviteter. Läs mera här!

Grönt ljus för tredje etappen av byggprocessen

Den 14 augusti 2019 gav Kommunstyrelsen i Malmö grönt ljus till den tredje etappen av ombyggnationen i Wisdome-satsningen. Läs pressmeddelandet här!

Sommarjobb med visualiseringar i fokus

Den 17 juni 2019 kör den första perioden av årets sommarsatsning i Wisdome-projektet, Wisdome Sustainability Lab, igång. I två fyraveckorsperioder ska totalt ca 40 unga Malmöbor genom ”Ung i sommar” arbeta med utmaningar kopplade till hållbar utveckling. Läs mera här!

EnVRment på Malmö Museer

Den 17 maj 2019 fick Malmö Museer besök av en grupp masterstudenter från Lunds Universitet. Gruppen har tagit fram en interaktiv VR-upplevelse kallat EnVRment där frågor väcks kring hållbarhet. Nu var det dags att testa upplevelsen i en musei-kontext, och till hjälp hade vi en högstadieklass från Kryddgårdsskolan i Malmö. Läs mera här!

Inspirationsfrukost med Josepha Ivanka (Joshka) Wessels, visuell antropolog/kulturgeograf och dokumentärfilmare

Den 16 maj besökte Joshka Wessels Malmö Museer för att berätta om hur hon med hjälp av Virtual Reality arbetar med samhällsvetenskap och hållbarhetsfrågor såsom migration och integration, klimatförändring och vattenbrist. Klicka här för att se föreläsningen!

Om Wisdome Malmö

© Visualiseringscenter i Norrköping, Barabild.se

© Visualiseringscenter i Norrköping, Barabild.se

Med visualiseringsteknik i framkant kommer Wisdome Malmö att erbjuda omslutande upplevelser som tar oss lite längre bort, lite närmare inpå och lite djupare än var vi tidigare varit.

En dom byggs där hörsalen nu är belägen på Teknikens och Sjöfartens hus. Kopplat till domen skapas en mötesplats för kreativitet och innovationer. Akademi och näringsliv finns med som samarbetsparter, och med Wisdome Malmö bildas en arena där de kan möta varandra och museets besökare.

© Andreas Nilsson / Malmö Museer

Wisdome Malmö ska inspirera, väcka nyfikenhet och skapa intresse för vetenskap. De nya digitala teknikerna hjälper här till att göra världen, forskningen och samhällsutvecklingen mer begriplig.

Satsningen ska bidra till att lösa våra gemensamma samhällsutmaningar. Aktiviteterna och lärmiljöerna ska stimulera kreativitet och öka den digitala kompetensen. I publika testbäddar tar vi fram och testar nya koncept och idéer.

Med Wisdome Malmö tar Malmö Museer sin roll som museum, science center och besöksmål för staden och regionen ett steg vidare. Malmö Museer skiljer sig från jämförbara stads- och regionmuseer genom att vi är ett hybridmuseum: Samlingar och utställningar omfattar allt från djurpark (Akvariet), arkeologi, kulturhistoria, naturhistoria, sjöfart, teknik till ett renässansslott. Det ger unika möjligheter att koppla samman ett brett spektrum av ämnen i en satsning som Wisdome.

Nyhetsbrev

Med stöd från:

Bakgrund Wisdome Malmö

2017 mottog Malmö Museer en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse till visualiseringsteknik. Satsningen är nationell, går under namnet Wisdome och omfattar ytterligare fyra science centers i Sverige: Tekniska museet i Stockholm, Visualiseringscenter C i Norrköping, Universeum i Göteborg och Umevatoriet i Umeå. Malmös profilområden är hållbar utveckling och digitala spel.


I slutet av 2018 fick Malmö Museer besked från Tillväxtverket, att man under tre år (2019–2021) får stöd till ett samverkansprojekt med namnet Wisdome Innovation, med syfte att etablera och säkerställa driften av Wisdome i Malmö. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Malmö stad, Lunds universitet, Altitude Meetings AB, Malmö universitet, European Spallation Source (ESS) och Game Habitat Southern Sweden.


Sammantaget ger detta möjlighet för museet att etablera en dom och en arena för visualiseringar, vetenskapskommunikation och interaktivt digitalt lärande.