Hantera konstföremål

En av museets viktigaste åtagande är att ta hand om samlingen. Här kommer utdrag hur  Minimal Manual - hur man rätt hanterar museiföremål utgiven 2003 av Malmö Museer och Malmö Konstmuseum.

För mer information kontakta konservatorerna.