E-post

Malmö Konstmuseum använder sig av e-postsystemet Outlook. För att få ett e-postkonto vänder du dig till din chef och It-service.

Tänk på följande när du använder e-post inom Malmö stad:

- Se till att du inte skräpar ner alla andras mailboxar med onödigheter. Undvik att skicka reklammail, virusvarningar (hoax-mail), kedjebrev, tävlingar och namninsamlingar. Dessa ställer till med MYCKET bekymmer i större sammanhang. Även om namninsamlingar verkar vara för ett gott ändamål, är de oftast enbart en typ av kedjebrev. Tillämpa källkritik.

- Rensa din mailbox. All e-post tar utrymme, så se till att inte spara en massa gammal information och bilagor. Tänk på att vi delar utrymme med alla andra anställda inom Malmö stad!

- Glöm inte att ändra dina kontaktuppgifter när du till exempel byter telefonnummer.