Datorfrågetecken för nya medarbetare


Välkommen
Att börja på en ny arbetsplats kan vara en omvälvande process och även om man de första dagarna blir presenterad för sina nya kollegor så är det lätt att någon glöms bort eller att man helt enkelt i den mängd personer man blir presenterad inför glömmer bort eller blandar ihop personer/funktioner. Därför har jag skrivit ihop detta lilla meddelande.

Introduktion
När man blir anställd så skall mentorn, dvs den person som visar en runt i byggnaderna och presenterar dig för kollegorna, även se till att man får tillträde till olika system såsom datorsystemen och visa hur man praktiskt kopplar upp sig etc.

Nätverket-IT plattformen
Vårt nätverk är uppbyggt kring en IT-plattform, den sköter de gemensamma resurserna såsom filserver, utskrifter, säkerhetskopior (back-up:er) mm. För att skydda servern och de data som förvaras på servern från obehöriga måste du ange din identitet, ditt användarnamn, och du avkrävs ett lösenord.

Din privata mapp/katalog på servern kallas din hemkatalog och din dator skall automatiskt ansluta till hemkatalogen som enhet H: annars hittar du den i mappen/katalogen users. Din hemkatalog har samma namn som ditt användarnamn mus?. Här kan du förvara dokument som du tycker det är viktigt att de förvaras säkert. Vi tar regelbundna kopior, back-up:er, på innehållet i dessa gemensamma resurser. Det är därför betydligt säkrare att förvara data i hembiblioteket än på den egna datorn.

It-support/Teknisk service
Tel. 040-342727
Vardagar kl: 07.00 - 16.30

It-service har utvecklat en servicedesk som tar emot din felanmälan över telefon och hjälper dig med en snabb felsökning och avhjälpning.  Servicedesken har olika verktyg och metoder för att lösa fel. Vi ser till så att din dator och kringutrustning fungerar.

Prova innan du ringer

Det finns några saker du kan testa själv innan du ringer till oss. Dessa åtgärder löser ofta problemet med detsamma.

1. Om du får du ett felmeddelande om användarnamn/username och lösenord/password kontrollera så att du skriver rätt med små eller stora bokstäver. Många program är känsliga för detta.

2. Skriv av eventuella felmeddelande innan du ringer.

3. Logga in på en annan dator. När det gäller inloggningar i olika program som inte fungerar är det bra om du kan testa hos en kollega om du kan logga in i det programmet på hennes/hans dator. Med hjälp av detta kan man se om felet ligger på datorn eller inloggningen.

4. Du kan prova att starta om datorn. Vissa fel avhjälps genom att en omstart. Stäng av datorn och starta den igen. När datorn startar ska alla inställningar läsas in. Ibland sker detta inte helt rätt och olika fel kan uppstå vilket kan lösas genom att datorn startas om. Detta kan vara en tillfällig lösning men givetvis inget som du ska behöva göra ofta eller flera gånger efter varandra eftersom det då troligen beror på ett allvarligare fel. Om du blir hjälpt av att starta om datorn så ser vi gärna att du hör av dig till oss per telefon eller via mail. Vi tar emot din felanmälan och gör en felsökning gör att avhjälpa problemet.

5. Kontrollera att alla kablar till datorn sitter fast. Det är lätt att en kabel lossnar i samband med städning eller annat. Stäng av datorn och följ kablarna. Se så att de sitter fast i båda ändar.

Alla inköp skall alltid godkännas av enhetschef/motsvarande.

Olagliga programinstallationer
Att själv installera programvaror på Malmö Museers/Malmö Kulturmiljös datorer är inte tillåtet. De flesta programvaror är licenspliktiga för företag, även om de kan vara gratis för privatanvändare. Om man på egen hand installerar programvaror så är det straffrättsligt verksamhetschefen som hålls juridiskt ansvarig. Kontrollera därför alltid med undertecknad innan programvaror installeras.

Internetpolicy
Malmö stad har en Internetpolicy som innebär att det inte är tillåtet att använda Malmö stads datorer för annat än att tillhandahålla bästa möjliga service till kommunens kunder och andra intressenter. Utdrag ur policyn (hela dokumentet finns b la hos undertecknad);

Riktlinjer
- Malmö stads datorer får inte användas för att hämta eller sprida information som på något sätt kan uppfattas som kränkande eller diskriminerade.

- Såväl olaglig som oetisk informationshantering är inte tillåten för kommunens anställda. Till den senare kategorin räknas tillexempel hantering av pornografiskt eller rasistiskt material. Sådant användande kan leda till uppsägning eller avsked.

- Datoranvändaren måste vara medveten om att datorutrustningen är arbetsgivarens egendom, vilket innefattar vad som är inlagt i dem med undantag för det som faller under användarens upphovsrätt. Vidare måste användaren vara medveten om, att arbetsgivaren enligt nuvarande lagstiftning har rätt att se vad en användare lagt in i sin dator och kontrollera hur datorn används. Det mesta som är inlagt på kommunens datorer faller under offentlighetsprincipen.

Arbetsledaren ansvarar för att stävja och i förekommande fall beivra missbruk och har rätt att fatta individuella eller kollektiva beslut om datorernas användning.

Utbildningsfrågor
Alla frågor om datorutbildning och fortbildning handlägges av respektive enhetschef. Ta upp ditt eventuella utbildnings/fortbildningsbehov med din chef eller diskutera frågan vid ditt nästa medarbetarsamtal.

Anställningens upphörande
Så här när du är ny kanske det känns malplacerat att nämna anställningens upphörande. Men det är viktigt det finns "städrutiner" för anställningens upphörande. Så när du avslutar din anställning skall du rensa och städa bland dina filer på såväl dator som de gemensamma serverresurserna. Materialet som blir kvar skall du överföra till din projektledare eller enhets/avdelningschef för arkivering.