Tiril Hasselknippe (f 1984)

Young Ocean, 2013

Polyester, glasfiber

Tiril Hasselknippe ser hellre den mänskliga kroppen som en skulptur, snarare än ett objekt. Hennes verk pendlar mellan abstrakta former och vardagliga föremål, och hon inspireras av allt från science fiction, arkitektur och mode. Hennes sätt att kombinera moderna industriella material med urgamla former, som exempelvis surfingbrädan, kommer ur ett stort intresse för havets mytologi. Formen är skalenlig med den mänskliga kroppen, den är tänkt att samspela med kroppen som en förlängning, att göra färden på vattnet möjlig. Formen är också allmängiltig och har funnits i olika former i kulturer som utvecklats vid vatten. Men vad händer när formen tappar sin ursprungliga funktion och objektet laddas med en ny magisk kraft? När hon ställde ut de glänsande vackra objekten i Norge för en tid sedan läste man utställningen som ett stort skimrande smyckeskrin, där surfbrädorna förvandlats till vagina-liknande farkoster. Betraktaren tillåts associera fritt.

Tiril Hasselknippe är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö där hon tog sin masterexamen 2010. Numera bor hon och är verksam i Oslo.